Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door fiji Beauty Experts met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

fiji Beauty Experts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van www.fijibeautyexperts.nl

Fiji Beauty Experts behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van fiji Beauty Experts.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via info@fijibeautyexperts.nl

 

GESLOTEN

Wij zijn 10 en 15 juni 2023 gesloten in verband met een congres!